Vítáme vás

Aktuální informace

Nejbližší volný termín na objednání je 14. 8. 2024
15. 7. 2024 DOVOLENÁ
Od 24. 7. 2023 je naše ambulance přemístěna do Předklášteří, Komenského 1066

Profesionální péče

Příjemné prostředí

Zkušený personál

Individuální přístup

O mně

Vítám vás na stránkách naší ordinace fyzioterapie, kterou od jejího založení v roce 2010 navštívilo více než 2000 pacientů a většina z nich se stala stálými klienty. Oboru fyzioterapie se věnuji již 29 let a při léčbě pacientů vycházím ze svého osobního motta: "Starat se o pacienty tak, jak bych chtěla být ošetřována já sama", to znamená s individuálním, profesionálním a laskavým přístupem.


Těším se na vás,

Ludmila Bočková

Vzdělání

  1987 - 1991 - SZŠ Merhautova 15, Brno - obor Rehabilitační pracovník

  2007 - 2010 - Atestační studium - obor Aplikovaná fyzioterapie, udělen titul Odborný fyzioterapeut

Odborné kurzy

  Páteř – vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba

  Řetězení poruch v pohybovém aparátu

  Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

  Míčková facilitace pro fyzioterapeuty

  SM – systém: Rehabilitační léčba skoliozy aktivací spirálních svalových řetězců

  SM – systém:Rebilitační léčba výhřezu meziobratlového discu, komplikací po operacích páteře

  Příprava rhb pracovníků pro spec. činnost metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu – certifikovaný kurz (Měkké a mobilizační techniky)

  Metoda Roswithy Brunkow

  Kineziotaping I.

  Kineziotaping II.

  Kineziotaping – korekce

  Lymfotaping

  Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby

  Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie

  Neinvazivní laserová terapie

  Škola zad

  Technika vědomé posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách

  Fascie a rolování

  Využití Bossu a Flowtonicu ve fyzioterapii

  Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci

  Nordic Walking

  Indická masáž hlavy (antistresová)

  Masáž lávovými kameny

Fotogalerie

Smluvní vztahy s pojišťovnami

Naše zdravotnické zařízení spolupracuje se těmito zdravotními pojišťovnami:
Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

21001 Komplexní kineziologické vyšetření
21002 Kineziologické vyšetření
21003 Kontrolní kineziologické vyšetření
21113 Fyzikální terapie II
21117 Fyzikální terapie IV
21215 Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
21219 Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na přístrojích
21221 Individuální kinezioterapie I
21225 Individuální kinezioterapie II
21413 Techniky měkkých tkání
21713 Masáž reflexní a vazivová
21717 Individuální LTV - nácvik lokomoce a mobility

Informace pro pacienty

JAK PROBÍHÁ OBJEDNÁNÍ NA TERAPII

K ambulantní fyzioterapii, která je hrazena zdravotní pojišťovnou, přijímáme pacienty s poukazem od lékaře. Tento poukaz je zpravidla označen písmeny FT a jeho platnost je 7 dní! Do 7 dní je tedy potřeba se na terapii objednat.

Nezapomeňte si s sebou vzít i dokumentaci týkající se Vašich zdravotních obtíží (např. výsledky zobrazovacích vyšetření – RTG, MR, CT a zprávy z vyšetření od lékařů specialistů – ortoped, neurolog, chirurg, rehabilitační lékař apod.).

Pacient při objednání obdrží kartičku s termíny návštěv. Při objednání po telefonu tuto kartičku obdrží při první návštěvě.

Pacienti se mohou objednávat i bez předpisu od lékaře, v tomto případě je terapie prováděna za přímou platbu. Jednotná cena pro samoplátce činí 650 Kč / hodina.

POVINNOSTI PACIENTŮ

Pacient je povinen dodržovat časy návštěv rozepsaných na kartičce. Zdržení na terapii se toleruje do 10 minut. Přesný čas vyšetření nebo terapie určuje fyzioterapeut.

Omluvit se z terapie je potřeba den dopředu – v tomto případě bude termín plně nahrazen. Při omluvě až v domluvený den nebude terapie nahrazena a při druhé neomluvené absenci se pacient automaticky vyřazuje z léčby. Pokud by chtěl dále v léčbě pokračovat, musí si přinést nový poukaz od lékaře a bude znovu zařazen do seznamu čekajících pacientů.

Na terapii si pacienti nosí ručník, přezůvky a vhodné oblečení na cvičení (pokud je naordinováno). Při návštěvě si svoje mobilní telefony pacienti přepínají do tichého režimu.

Pacienti nejsou k léčbě přijati v případě: virových, akutních průjmových a horečnatých onemocnění, stavu podnapilosti, opilosti nebo po použití návykových látek a za neúnosného hygienického stavu.


Fyzioterapeutka

Ludmila Bočková

tel.: 732 127 878
ludmila@bockovarehab.cz

Ordinační hodiny

Pondělí 6:30 - 15:00
Úterý 8:30 - 17:00
Středa 6:30 - 15:00
Čtvrtek 8:30 - 17:00
Pátek 6:30 - 13:30

Adresa

Lomnice u Tišnova

Tišnovská 362 (budova ZŠ)

679 23 Lomnice


Najdete nás

Ordinace se nachází přímo v budově základní školy - z její druhé strany. Po vstupu do areálu projdete podél víceúčelového hřiště, poté už uvidíte dveře do čekárny.

Možnosti dopravy

Do našeho rehabilitačního zařízení se pohodlně dostanete autem či autobusem. Před budovou ZŠ se nachází bezplatné parkoviště, držitelé průkazu ZTP a pacienti s výrazným omezením hybnosti mají možnost zaparkovat přímo před vchodem. V prostorách je zajištěn bezbariérový přístup.

Těším se na vás

Kontakt

732 127 878
ludmila@bockovarehab.cz


© 2019